رویه های ارسال سفارش

بعد از ثبت سفارش کاربر، ما سعی میکنیم که محصولات سفارش داده شده درون فاکتور شما را بسته بندی کنیم.

بعد از بسته بندی محصولات سفارش داده شما بر اساس فاکتورتان، محصولات به آدرس درج شده درون فاکتور شما ارسال میشود.

محصولات ماکسیمم تا نیم ساعت بعد از ثبت سفارش شما برایتان ارسال میشود.